Начало

Добре дошли

„Хидрострой – София“ ЕООД е строителна компания с дългогодишен опит и традиции, специализирана в:
- строителство и реконструкция на хидротехнически, водоснабдителни и канализационни обекти;
- обекти за опазване на околната среда, като пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, депа за твърди битови и опасни отпадъци;
- лабораторен контрол на извършваните строително-монтажни работи;
- производство и търговия с бетонови разтвори, стоманобетонови изделия и метални конструкции.

Хидрострой София ЕООД
гр. София, 1138
бул. "Цариградско шосе" № 164
тел.: 02/ 973 73 46
факс: 02/ 978 60 42
e-mail: hydro@sofia.comnet.bg

реализирани ПРОЕКТИ

Укрепване профила на река Макоцевска, община Горна Малина


Напорна деривация "Искър" - ПСПВ "Бистрица"