Дейности и услуги

Предмет на дейност на "ХИДРОСТРОЙ® – СОФИЯ" ЕООД:

Строителство и експлоатация на:

Производство и търговия с бетонови разтвори, бетонови и стоманобетонови изделия, в т. ч. канализационни тръби и метални конструкции.

Услуги в областта на строителството като: